ŠPK projekce

projekční kancelář působící v oblastech bytová výstavba, stavby občanské vybavenosti, komerční stavby, průmyslové a zemědělské stavby

Bytová výstavba

 • projekty individuálních rodinných domů
 • stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
 • bytové domy, ubytovací zařízení, penziony, hotely
 • obytné komplexy

Stavby občanské vybavenosti

 • mateřské a základní školy
 • obecní úřady
 • hasičské zbrojnice
 • domovy důchodců

Komerční stavby

 • prodejny
 • nákupní centra
 • kancelářské budovy
 • zdravotnická zařízení

Průmyslové a zemědělské stavby

 • skladové haly
 • stavby pro živočišnou a rostlinnou výrobu
 • bioplynové stanice
 • revitalizace brownfieldů

Komplexní projekční služby

Pozemní stavby, požární bezpečnost, zpracování studie, rozpočty projektu, ověření proveditelnosti díla

ŠPK projekce – projekční kancelář

ŠPK projekce s.r.o. je projekční kancelář působící v oblastech bytová výstavba, stavby občanské vybavenosti, komerční stavby, průmyslové a zemědělské stavby.

Projekční tým je tvořen čtyřmi autorizovanými osobami v oblasti pozemních staveb a požární bezpečnosti staveb. Projekční kancelář dlouhodobě spolupracuje se stabilními odbornými subdodavateli pro zajištění komplexního projektu. Jedná se zejména o projekty:

 • elektroinstalace
 • vytápění, plyn a vzduchotechnika
 • statika a dynamika staveb
 • dopravní inženýrství
 • energetické štítky budov (PENB)
 • geodetické práce (zaměření zájmového území, zhotovení polohopisu a výškopisu)

Dle charakteru stavby projekční kancelář dále spolupracuje s externími firmami zajišťujícími inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, podklady pro vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, hlukové a akustické studie a studie oslunění či například fotorealistické vizualizace interiérů i exteriérů.

Projektujeme jak novostavby, tak přístavby, vestavby, nástavby a kompletní rekonstrukce, včetně všech profesí, včetně rozpočtů.

Součástí naší činnosti je také fyzické zaměření stávajícího stavu budovy tzv. pasportu stavby, včetně provedení sond do konstrukcí za účelem zjištění stavu konstrukce.

Pasport

Zpracování digitální výkresové dokumentace stávajících objektů. Při absenci projektové dokumentace slouží pasport:

 • zanesení do katastru nemovitostí
 • stavební úpravy nebo změna užívání
 • pro účely zpracování PENB (Průkaz Energetické Náročnosti Budovy)
 • pro potřeby dotačních titulů
 • pro bankovní účely (odhady cen nemovitostí)

Nezávazná poptávka

  Důvod kontaktu*

  Druh stavby*

  Tato stránka je chráněna reCatptcha od Google (Privacy Policy a Terms of Service)