Pro klienty zajišťujeme následující služby:

 • zpracování návrhu (studie stavby)
 • dokumentace pro územní řízení, stavební povolení či ohlášení stavby
 • prováděcí dokumentace (dokumentace pro zhotovení stavby, včetně rozpočtu stavby pro všechny zúčastněné profese)
 • spolupráce při realizaci stavby formou autorského dozoru
 • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby či změny stavby před dokončením

V rámci projektové činnosti zajišťujeme pro klienty komplexní inženýrskou činnost při jednání s úřady a dotčenými orgány státní správy či soukromými subjekty.

Dle charakteru stavby projekční kancelář dále spolupracuje s externími firmami zajišťujícími inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, podklady pro vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, hlukové a akustické studie a studie oslunění či například fotorealistické vizualizace interiérů i exteriérů.

Projektujeme jak novostavby, tak přístavby, vestavby, nástavby a kompletní rekonstrukce, včetně všech profesí, včetně rozpočtů.

Součástí naší činnosti je také fyzické zaměření stávajícího stavu budovy tzv. pasportu stavby, včetně provedení sond do konstrukcí za účelem zjištění stavu konstrukce.

Veškerá dokumentace je zpracována výhradně elektronicky.

Projekční činnost je prováděna na softwaru CADKON Architecture, Autodesk AutoCAD.

Komplexní projekční služby

Pozemní stavby, požární bezpečnost, zpracování studie, rozpočty projektu, ověření proveditelnosti díla

Nezávazná poptávka

  Důvod kontaktu*

  Druh stavby*

  Tato stránka je chráněna reCatptcha od Google (Privacy Policy a Terms of Service)